FICE

FICE – Briga o djeci i mladima širom svijeta

Osnovana je pod okriljem UNESCO-a 1948 godine. Razvila se u internacionalni forum profesionalaca, edukatora, akademika za razmjenu iskustava na polju obrazovanja i brige o djeci i mladima u okviru porodice i van nje. FICE je angažovan na svim aspektima brige o djeci i mladima – na internacionalnom nivou.

Organizacija FICE za BiH osnovana je krajem prošle (2016) godine u novembru, dok je nekoliko godina učestvovala kao član i partner FICE Švicarske zajedno sa FICE Europe na svjetskim forumima i kongresima.

U Beču 2016 godine za novog predsjednika FICE Internacional izabran je dotadašnji predsjednik FICE Austrije za FICE Internacional, Herman Radler.

Zvanični posjet novog predsjednika Hermana Radlera i člana FICE Europe Rolanda Stubija uslijedio je početkom mjeseca februara. Sastanak je zvanično upriličen sa predsjednikom FICE BiH Nedzadom Hadzić i predsjednikom UO FICE Amirom Amidzić, koji su prvu službenu posjetu usmjerili na razvoj strategije te upoznavanje predsjednika Hermana sa osnovnim ciljevima koji predstoje pred ovom organizacijom sa težnjom da se usaglase pravci djelovanja sa osnovnom misijom FICE Internacional.

Obećana je i podrška od višeg nivoa, kako bi se stvorila jedna jaka krovna organizacija sa namjerom da se poboljšaju standardi hraniteljstva te zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja kroz programe deinstitucionalizacije, kao i jačanje programa pomoći djeci u sukobu sa zakonom i djeci pri osamostaljenju.

FICE – Internacionalna i otvorena za svakoga

FICE je ključna internacionalna organizacija posvećena promoviranju brige o djeci i mladima. Kao NVO koja zadržava savjetodavni status pri UNESCO – u, Vijeću Evrope, UNICEFU I ECOSOC –u, striktno je politički i vjerski neutralna i odbacuje sve oblike diskriminaacije na osnovu rase, boje kože, pola, religije, politički i drugih opredjeljenja te pripadanja određenoj socijalnoj grupi. FICE radi u skladu sa konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane UN.

FICE – nastoji promovisati sve aspekte brige za djecu i mlade:

  1. Organizirajući međunarodne simpozije i kongrese
  2. Objavljujući tekstove za vanporodičnu brigu
  3. Organizujući međunarodne razmjene i profesionalna usavršavanja osoblja
  4. Savjetujući državne i političke organizacije
  5. Promovišući istraživanja
  6. Podstičući međunarodnu razmjenu ideja i njegovanje prijateljstva
  7. Priređujući programe za djecu i mlade tokom školskih raspusta

FICE – stručnost i umijeće širom svijeta

FICE se sastoji od članica strukuriranih na različite načine u više od 50 zemalja uopšteno gledano, oni uključuju ustanove kao što su dječiji domovi i druge ustanove, koje se aktivno ili pasivno bave udomljavanjem i zbrinjavanjem djece, škole, kurseve za hendikepirane osobe te obrazovne centre i centre za treninge profesionalnog osoblja. Članice FICE organizacije kao i individualni članovi privučeni iz redova profesionalnog osoblja, akademika, predstavnika državnih službi iz sektora zdravstva, obrazovanj i socijalne brige kao i mnogi prijatelji sponzori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *