Projekat Maline NVO Moja budućnost je u toku 2016 godine aplicirala na poziv projekata koje je raspisala Holandska NGO Kinderperspektief, na koji su mogli aplicirati sva pravna i fizička lica, vladine i nevladine organizacije, a koje su članice FICE BiH, sekcije FICE Internacional. NVO Moja budućnost je prije zime kultivisalaPročitaj više